Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By khoc_vi_girl2000
#572701 Cho minh hoi tại sao luc cai đặt adobe flash thi nó bão lỗi : Certificate Authentication Failed

Với loi nay thì mình co the sữa như the nao ? Mong moi nguoi góp ý giúp . Tks !!!
By traitimnay_danhtang_nguoiemyeu
By boutique_84
#572727 bạn vao Start >Control panel-> Add remove program-->Add remove windowcomponent--> tick vao update root certificatificate rui next cài vô , xong cai Adobe Flash bình thường.Mình đã bi nhu bạn và da khac phục được, hi vong bạn cũng khac phuc được!
By trove1217
#572746 ban vao Start >Control panel-> Add remove program-->Add remove windowcomponent--> tick vao update root certificatificate rui next cài vô , xong cai Adobe Flash bình thường.Mình da bi như bạn va da khắc phục được, hi vong ban cũng khac phuc được! Minh da khac phuc xong. thank!
By Wacleah
#572783 ban vao Start >Control panel-> Add remove program-->Add remove windowcomponent--> tick vao update root certificatificate rui next cài vô , xong cai Adobe Flash bình thường.Mình da bi như bạn va da khắc phục được, hi vong ban cũng khac phuc được! Thank bạn nhiều nhé
By Gti_vn
#572837 van~ k dk ban oi
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement