Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By langtudatinh_sitinh
#572661 cái the micro SD 512 gan vao PC không hien o USB gan vao điện thoai thi hiện kiểm tra may với đầu doc thi khơng bị hư gì, em fotmat no trong điện thoại nhung gan vào PC van khong hiện. giup em zoi !
By onlyyoutt_onlyyoutt
#572696 cai the micro SD 512 gan vào PC khong hien ổ USB gan vao điện thoại thi hien kiểm tra may voi đầu đọc thi khong bị hư gì, em fotmat no trong dien thoai nhưng gan vao PC vẫn không hiện. giup em zoi ! vay la đã đặt mat khau thẻ rồi, phai xoa mật khẩu truoc moi được. gan vao máy di dong khác sẽ thay no đòi mật khẩu.
By Weatherly
#572730 mấy a xem thu loi file system error 65535 nay la gì vậy??? E tao thư mục chep du liệu vào the nho thì nó hien ra cái bảng đó
By trangkhuyet_ty
#572759

mấy a xem thu lỗi file system error 65535 nay là gì vay ? ? ? E tạo thư muc chep dữ liệu vao the nhớ thì no hien ra cái bảng đó

click phai vào ổ thẻ nhớ, chọn properties, chon the tool, chọn check.
By headstrong_2708
#572760 Cài Driver cong Usb cho máy , check cai chỗ cắm dau doc , cắm vao lo usb khác , va thử bằng cai dau đọc khác xem
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement