Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By nekoi_chan1406
#572612 cái man hinh pp của minh bi mất phần cuối cùng, cho dung để kéo tha pic hay video de chinh sửa. Giờ chi con foder list vs preview thôi, riêng cai preview chiếm hết nua man hình rồi. Co ai biết cách khoi phuc lại không the ? ? ? Minh kiếm hoài không ra.


p/s: chup man hình roài nhung gui gặp lỗi hoài. potay. moi nguoi thông cảm!
By 3_8
#572652 hix, sao chang ai giúp thế,..... cái hinh nhu thế này---------- Bai thêm lúc 21:15 ---------- Bai trước là lúc 20:29 ----------

up....up.....up......cho bài lên, mấy pro thay thì chỉ dùm với.

hix gào thet tu chiều đến gio ma chả ai quan tâm.
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement