Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By vuhuong2010
#571865 Mình cai vertrio ver 2.29. Chay binh thường không báo lỗi, da hien lên dấu cong mau xanh (apache working)

Nhưng go localhost hay 127.0.0.1 vao trinh duyệt thì lai khong được. Vậy la sao mọi người?

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Advertisement
By Abhinav
Kết nối đề xuất:
Nơi này có anh English Lyrics
Synonym dictionary
Advertisement
Advertisement