Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By hoahongkhonggai_1411
#571469 Kết hop phan mềm xử ly video mã nguồn mo VirtualDub với plug-in Neat Video, ban se có một cong thuc hiệu quả trong viec nâng cao chat lượng video.


Lưu ý: Ngoài VirtualDub, còn co phien bản Neat Video nang cao chat luong video cho cac chương trình khác như: Adobe Premiere, Sony Vegas, Adobe After Effects, Pinnacle Studio.

- Đầu tiên, ban tai miễn phíBấm vào đây để đăng nhập và xem link! (dung lượng 1.62 MB, tương thich voi mọi Windows), giai nen rồi kích hoat file VirtualDub.exe để khoi dong chương trình.

- Tiếp đến, ban tai vềBấm vào đây để đăng nhập và xem link! (dung lượng 1.14 MB). Trong qua trinh cài đặt, Neat Video se yeu cầu bạn chi duong dẫn đến thu muc plugins của VirtualDub.

- Khi da cài đặt day du thành phần cần thiết, ban bat đầu khoi dong VirtualDub. Tren giao diện chính cua chuong trình, bạn vao menu File > Open video file, tìm chon file video cần xử lý, roi nhan Open. Tiếp đến, bạn vao menu Video > Filters > Add, chọn

Neat Video tu hộp thoại Add Filter va nhan OK.
Trong hop thoai Neat Video Configuration, ban nhan nút Configure, chuyển den the Noise Filter Settings. Trên khung hinh chứa đoạn video can xử lý, ban nhan giữ và re chuot để tạo mot vung chọn bao quat ca khung hình, vung chon này chính la pham vi áp dung hieu ứng từ Neat Video. Sau đó, ban thiet lập các thong so cho các muc Noise Level, Noise Reduction Amounts va Sharpening Amount tùy theo muc chất lượng can thay đổi. Cụ thể:

Mục Noise Level

- Luminance channels: Làm min cac hạt nhieu tren khung hinh bang cách bôi nhoe cac hạt nhiễu roi tron lẫn với màu nền. Thong so Luminance channels càng cao, anh cang mịn nhưng do nhoe cũng tăng theo.

- Chrominance channels: Muc do trộn lẫn mau sac của các hat nhieu (đã được làm mịn) so voi khung hình nền.

Mục Noise Reduction Amounts

- Luminance channels: Tăng/giảm số luong hat nhiễu tren khung hình.

- Chrominance channels: Tăng/giảm mau sac của các hạt nhiễu.

- Smooth edges: Tạo hieu ung hòa trộn cho cac vùng lân can hat gây nhiễu (da duoc làm mịn), cho cam giác thật hon sau khi xử lý.

- Very low freq: Tạo cac tan số cực thap de người xem khong the nhận ra nhung loi về chat luong trong tung khung hình.

Mục Sharpening Amount

- Luminance channels: Làm ro tung chi tiết tren khung hình.

Với moi thong số, mặc du Neat Video đều cho phep người dùng tang gia trị lên đến 150%, tuy nhien nếu đặt gia tri tối đa, khung hinh sẽ bị hien tuong nhòe toàn cục, vỡ hat… Do đó, bạn chi nen điều chỉnh dao dong từ 0% đến 100%, tùy chat luong từng video clip.
Xong, ban nhan Apply > OK > OK để quay trở lại giao diện chính. Lúc này, trên giao dien chinh sẽ xuất hiện hai khung hình: khung đầu tiên chua doan video gốc, khung thứ hai chua doan video sau khi đã xử lý. Nhiệm vụ của bạn là so sánh kết quả, dieu chinh nếu cần thiết, rồi vao menu File > Save As để lưu lại đoạn video đã được nang cao chất lượng.

Theo thử nghiệm, khi cùng nâng chat luong một video clip, VirtualDub + Neat Video cho hieu qua cao hơn EnhanceMovie, nhưng lại không bằng vReveal (EnhanceMovie và vReveal là hai phần mềm cải thiện chat luong video khá quen thuộc).
By Chou_Chou
#571489 bài biet tot lắm

mình thay neat video này rất tốt, tot va dễ sử dung hon hẳn vReveal đó chứ

thanks

---------- Bai thêm lúc 00:16 ---------- Bai trước la luc 00:14 ----------

có mot khuyet điểm của vitualdub la xuất ra video rat lâu............. rất bực.

mình xin nick yahoo ban dc ko
By titi_to45
#571496 Thanks ban rat nhiều!

Mình cung thay cái này rat de sử dụng, va chat lượng cũng rất tốt.

Chỉ tiếc la co 2 nhược điểm, file xuat ra nặng wá, moi may trăm MB cho 1 video ~ 4p, và qua trinh xuất cũng hơi lâu.

Hehe, nhưng cung k s, dùng chuong trinh convert là file no nhẹ lại ngay.

1 lan nua xin Thank bạn!
By thuyvanphan
#571591 Sao minh cai đặt thành công rồi, open file .flv chon ở dưới all type roi ma open không được. Nó bao loi "The file . . .FLV is at an unknown or unsupported file type."

Ai biet giup với!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement