Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By batnapmoto_aloanhha95
#571467 cho minh hoi tại sao khi convert video voi tỉ lệ 4:3 khung hinh 720x576 hay 720x480 thi file video xuất ra coppy vao usb xem trên dau dvd thì hình anh full màn hình nhung bi giãn, chỉ thay duoc phần giữa video con 2 bên bi laptop .

nhưng khi mo bang PC với km playerr,wmp,mpc.. thi video vẫn hiện hien thi đúng ti le 4:3, 2 ben màn hình màu đen.

đã thử nhieu phan mềm convert như tvc,format factory,Xilisoft...và thay video khac nhưng kết qua khong khác.

bác nào co kinh nghiệm convert video thi xin giúp mình .thank

đây là anh minh cài đặt khi convert với tvc
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
By cobe_vuive_282
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement