Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By nguyenviet1012
#571449 Mình su dung window 7 va idm 6.07 đã Cr-ack full. Minh moi cái lại windows va gặp rắc roi ve IDM như sau:


Mình dung trinh duyệt firefox vao mp3 nghe nhạc truc tuyen thì không nghe duoc vì IDM bat phai download về. Vao tuy chỉnh của IDM bo chọn firefox thi nghe nhạc được nhung khi download thì idm không bat duoc link.


Mình quen dung 1 mình FF rồi. Gio lam sao để vua nghe nhạc vừa download tren FF bằng IDM duoc các bạn???
By namdinh
#571458 Mình van vua nghe nhạc vua download bình thường day dau cần chỉnh gì đâu. Co the là do mang cua bạn yếu. Khi ban click vào download thi nó load nhac khong nỗi nữa. (Gia thiet là vậy thôi)


Bạn cap nhat 2 phần mem do lên phiên bản moi nhat xem:

1. IDM v6.10 full
2. Mozilla Firefox 11.0
By phuongbz
#571478 Minh van vừa nghe nhac vua download bình thuong day đâu cần chinh gi đâu. Có the la do mạng cua ban yếu. Khi ban click vào download thi no load nhạc khong noi nữa. (Giả thiet la vậy thôi)


Bạn cập nhat 2 phần mềm do len phiên bản mới nhất xem:

1. IDM v6.10 full


2. Mozilla Firefox 11.0 Thanks ban nhé.

Trước gio minh vẫn dùng được bt, hom nay cài windows lai moi thế

Để minh cai phiên bản moi xem sao
By bamboo_2611
#571481 Minh van vừa nghe nhac vua download bình thuong day đâu cần chinh gi đâu. Có the la do mạng cua ban yếu. Khi ban click vào download thi no load nhạc khong noi nữa. (Giả thiet la vậy thôi)


Bạn cập nhat 2 phần mềm do len phiên bản mới nhất xem:

1. IDM v6.10 full


2. Mozilla Firefox 11.0 Thanks ban nhé.

Trước gio minh vẫn dùng được bt, hom nay cài windows lai moi thế

Để minh cai phiên bản moi xem sao
By toidamatemmotlan_1194
#571487 Bạn Bat IDM lên vào phần Option, roi chon tab File Type. Bạn se thay một khung liet ke một loạt cac duoi mở rộng. Xoa MP3 là rồi nhan OK là xong...
By ljnhkute162
#571509 Ban Bat IDM lên vao phan Option, rồi chon tab File Type. Ban se thấy một khung liet kê một loat cac đuôi mở rộng. Xóa MP3 la rồi nhấn OK la xong... Thank bạn. Cach nay thì dùng duoc nhung mà khi minh muon download nhạc thi lai không được idm ho trợ
By bjm_skull
#571516 Ban cai IDM CC moi nhat cho firefox đi bạn, trong dien đàn mình có nè
Chuẩn rồi đấy. Khong cho IDM tự dong download nữa + IDM CC la giai quyết xong hết.
Kết nối đề xuất: