Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By tung_peter
#571448 Mình dinh lam 1 đĩa dvd karaoke tuyen chon để tết ve ngam nga. Hiện tai minh có down 1 so file video karaoke lam sẵn được chia sẻ, như sau
- File *vob: chat luong hơi kém chút, xem tren KMP co 2 kênh âm thanh, có ngat duoc tiếng ca sĩ
- File *mkv,*avi,*mpg: chat luong tốt, xem tren KMP cũng co 2 kênh âm thanh nhung không ngat duoc tiếng ca sĩ, chi ngat được trai phai (nhưng khong tach riêng được nhac nen và nhạc loi ca sĩ )
- File *mp4,*FLV : chat lượng tốt, xem tren KMP co 2 kênh, ngat duoc trái phải 1 ben nhạc nền,1 ben la nhạc+ ca sĩ hát

Mình muon hoi là tất ca cac loại trên khi burn ra dia chạy trên dau dan dụng thì co du 2 lựa chon ngat được tiếng de hat karaoke và nghe truc tiếp ca si hat không hay chi minh loại *vob lam duoc .Nếu được thi chi luôn dùm minh cach ghi ra dia chạy duoc tren đầu dân dụng

Ban nao biết chỉ giup minh nhé. Xem tren mang nhiều nhưng noi lan man lắm. cung khong biết dùng phan mem nào là tốt nhất
By yuumi_yuumiko
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement