Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By tracych0u90
#570858 Mọi nguoi cho e hỏi sao e doi duoi video từ flv qua AVI (hay ngược lại) bang format factory hay hamster video convert video deu bi tăng nhanh toc do vậy

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By anbaconbaba
By Roselyn
#570896 dùng cai nay xem


Total Video Converter

phiên bản: HD phiên bản 3.71

kích thước nén: 16.4MB

Link down: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

pass: ChiaSeDuongLink

key đăng kí: (chon 1 trong 3 key)

4D00F429-1FECE58B-DE027AC0-19ADEFB8-166B6D05-3457422C-F57D9F4B-FB0411D9-4F31A2F0-C74724B3-1FF8B8AF-3EEF0751-AD159250-0E7CE6B4-733B0E2E-CAF3DA59


6DEC207B-F3C6764F-0E90B64F-80F3052A-5FB4E1A9-A9050784-1DA74A30-6E95FC39-B4F627AB-406D07C1-97BAB567-806A4672-39A2B2A5-0C7E9E30-8DFDD3CD-B67F235C


DFC5A0BA-023B98DA-320F9A39-71535F5F-5CFB7288-095258DA-45B477A5-D916E431-EA0DFCB3-525C12DE-C04285C4-7D78AB14-95DDAE18-D684A60B-B5F7BDC9-122DBEC
By namok20042005
#570945 Moi nguoi cho e hoi sao e đổi duoi video từ flv qua AVI (hoac nguoc lại) bằng format factory hay hamster video convert video deu bị tăng nhanh toc độ vậy tăng nhanh tóc độ là sao ? ? ? ? Bạn thử chuyẻn sang dùng phần mèm khác đi chẳng hạn nhu Xilisoft Video Converter mình dang dùng thấy rất tốt ??
By katcat_vn1986
#570963 tang nhanh tốc độ là sao ? ? ? ? Bạn thử chuyển sang dùng phàn mèm khác đi chảng hạn như Xilisoft Video Converter mình dang dùng thấy rát tót ?? ý pan y mún nói chac la tốc độ chieu vid trở nên nhanh hơn, kieu nhu bạn bấm tua đó, noi vay có đúng không nhỉ
By Bonifacio
#570996 đúng rồi. binh thuong video 10p thi chỉ còn 5p. còn 5p cuoi thì không có gì. khong lien quan tới .flv thi vẫn convert bình thường
By Richardo
#571069 mình dung cai đó thấy rat ngon mà .
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement