Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By saudoi_thienthu
#570784 Hiện minh co cài Unikey cho windows 7 x86 nhung van chả hiểu tai sao lúc gõ tieng Viet được, lúc lai không ? ? ? Nếu ai bit cach sửa lỗi nay thi mình thanks nhé...( Mình xai windows 7 bản quyền)
By zen_nhok
#570818 Để go duoc TV, phải chinh nhu sau:

- Chạy Unikey, nhap bieu tượng dưới taskbar cho no thanh chữ V

- Trong Unikey: chọn kieu go bạn đang dùng (VNI/TELEX), chon bang mã bạn thích (VNI-Windows, Unicode, TCVN3)

- Trong Word hay ung dung cần gõ TV: chỉnh font dung với bảng ma da chọn

bảng ma VNI-Windows thì chọn font bat đầu bằng VNI- . Ví dụ: VNI-Times...

bảng mã TCVN3/ABC thi chon font bắt dau bang .Vn . Ví dụ: .VnTime...

bảng ma Unicode thì chọn font cua windows. Ví dụ: Tahoma, Times new roman...
By catvn8x
#570870 Hien minh có cài Unikey cho windows 7 x86 nhung vẫn chả hieu tai sao lúc go tieng Việt được, luc lai ko??? Nếu ai bit cách sửa loi nay thì mình thanks nhé...( Minh xai windows 7 bản quyền) Bam bieu tượng của unikey duoi taskbar thành chu V nhá bạn, chon bang mã unicode.
By nguyenchihung999
#570902 Mình quen noi rõ là cai loi này là minh da chuyển wa chu V rùi (cái nay con nít còn bít màT_T), ma sao ở web hay yahoo thi lai không gõ được, minh da thử ca seven lẫn 4 rui ma vẫn bị???
By yeumainhungvisao2000
#570950 Mình cung bi như bạn vậy.

Bạn hãy xoa cai Unikey cũ cua ban dy rồi dowload cai mới về. dowload Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bạn dùng bang ma Unicode hay Unicode to hợp cũng dc.

Có the do phím chuyển doi Unikey đó bạn ( phim Ctrl + Shift hoac phím Alt + Z ) co thể khi ban danh máy do ban danh nhanh quá nên nhầm.
By sunkute
#570953 mình cung bi lỗi tương tự ah. Moi khi muốn gõ chu co dấu trên word hay web deu phải cách(space) 1 khoang rồi mới go dau được.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement