Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By cafenet_plus
#570531 gần đây sau khi cập nhật bản vá của win7 thi laptop của mình hay bị màn hình đen khi bật firefox.

trong khi may de bàn cũng xai windows 7 thi minh dung firefox để duyet web thì không bi sao cả, trong khi do laptop minh mo len xài thi khong sao, nhung mo firefox len la gan như ngay laptop tuc má bi man hình xanh va khởi động lại.mình thử chuyen sang xài chrome thi laptop van xai bình thường. ae nao có kn chi minh cách khắc phục với.mình thu phuc hồi lại truoc khi cập nhat cac bản update cua win7 rồi nhung van bị man hinh xanh khi dung firefox.
By minhhong_286
#570533 bạn thu go hết các Add-on cua FF ra xem the nào, có the bi crash, xung đột Add-on


Nếu không dc thi FF giờ dang co bản 17 la final nha bạn thử dow ban Final mới nhất nay ve cái xem

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Nhớ dung phan mềm như YourUnistall go hoàn toàn ban FF cu ra trước khi cai bai mới nhá, không dung Upgrade
By heocondethuong161399285
#570538 Bạn gỡ sạch firefox ra, rồi cài lại, cài lại từng addon, cài xong 1 cái addon thì tắt đi bật lại firefox xem có bị lỗi không? Theo mình nhiều khả năng là do addon hay plugin nào khiến bị lỗi thôi.
Bỏ nó đi là xong
By Dunleigh
#570605 mình dang xai GC thay thang ff đó thôi, nhung no xài nhiều ram quá, mo 2 tap GC, 1 tap ngoa long, 1 tap de dung google mà no bao dung hơn 450mb ram.

để thử xem sao,chắc phai go ra cài lai cho chắc chứ vua mo lên la no khoi động lại may lien cũng chả lam dc gi,
By kimuyenly1210
#570657 lúc truoc laptop ông anh minh cung bị y nhu ban vậy , thu moi cách cũng không si nhe cuoi cùng phải ghost lai chạy trơn tru luôn.Nói vay chu đó là bien phap cuối cùng thôi, bạn thu disabled hết tất ca add-on + update java va flash thử xem.
By Milbyrne
#570690 Theo minh dk biết thì loi man hình xanh do 2 nguyên nhân:

1: do Ram

2: do O cứng

Cách tot la cài lại windows cho ngon.
gan day sau khi cap nhật cac ban vá cua win7 thì laptop cua mình thường xuyen bi màn hinh xanh khi mở firefox, minh cap nhật firefox len ban 16 cũng thế.

trong khi may để bàn cung xai windows 7 thi minh dùng firefox de duyet web thi khong bị sao cả, trong khi do laptop minh mở len xai thì không sao, nhưng mo firefox len là gan nhu ngay lập tuc ma bị man hinh xanh va khoi động lại.mình thu chuyen sang xài chrome thi laptop van xài bình thường. ae nao co kn chỉ minh cach khắc phục với.mình thử phuc hoi lại trước khi cap nhật cac ban update cua win7 rồi nhưng van bi màn hinh xanh khi dung firefox.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement