Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By ngocanhvip2008
#570529 Em vua down bộ ghost o day về:


Thì, ông chu thot k có hướng dẫn chép vào USB va cách thức hoạt động, pro nao chỉ giáo cho em chut voi ạ
By yeu100nguoichon10lay1_laanhdo
#570535 sao ban không dùng onekey ghost thang từ hdd luon di , dùng usb ghost hoi bi lâu đó .

Còn neu may bạn ghost cho may khác không khoi dong vào windows dc thi phải tạo usb boot trc ( google tìm hirenboot USB tich hop ghost ra ca dong )
By Gairbhith
#570544 sao ban không dùng onekey ghost thang tu hdd luôn đi , dung usb ghost hơi bi lau đó .

Còn nếu may ban ghost cho may khac không khởi dong vao windows được thi phai tạo usb boot trc ( google tim hirenboot USB tích hop ghost ra cả đống ) Nhung ma cái ghost nay co những 4 file, mình kb phai làm ntn cả

bt chỉ co file GHO thì minh biet tàm tạm : )
By babybietyeu_chicobonghinhanh
#570557 Em vua down bộ ghost o đây về:


Thì, ong chu thớt k co huong dẫn chép vao USB và cách thuc hoat động, pro nao chi giáo cho em chut với ạ search cach dùng 1 click cua lãng khách nhé
By Maro
#570633 bực mình quá, k giup người ta toan vao spam không


xem đi:


Hướng dan chep file Ghost ra 2 CD:

Sau khi da nối file.Các ban dung (Winrar,PowerISO,UltraISO,v.v) Click phai chon Extract giải nen lay file Ghost.Đó la 2 file XpFull.gho và XpFul001.GHS.và 1 file trong thu mục EZboot,đó là Bootghost.ima.Sau do chep mỗi file Ghost len 1 CD.Còn file "GhostBoot.ima " là file khoi động boot chep vao mục boot cua CD đầu tiên.

Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement