Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By angel_sun1996
#570096 Mình cai Visual Studio 2005 tren Windown 8 thì bi thong báo như hình dưới. Co ban nào biết cai Visual Studio 2005 tren win8 thì chỉ minh vs nha. Vì nha truong chỉ dạy Visual Studio 2005 thui
By Horace
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement