Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By thienduongtinhyeu19001788
By spy_vodoi
#570071 Bạn dung Deep Freeze xem

Deep Freeze 7


http://www.mediafire.com/?hnc9du2x9pccrqb

Da co sẵn serial o trong
By traitimlamlo_19
#570227 idm khong bat link được bạn ơi, bạn biết lam sao để idm bat link không vậy Bạn dung trinh duyệt nào vậy

- Voi ff: Chọn download>option>bạn chọn thẻ general>trong muc Integrate IDM into browsers, bạn tich vao chữ Mozilla FireFox.
By ngaymaituoisang_lv
#570244 thanks nha ! ma dung cái này bao ve ổ cứng khoi virus ak` ? hay con làm gì # không bạn

mình hack game ma sợ virus nen xai thử !
Kết nối đề xuất: