Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By fly_into_the_dream_91
By Phan_Tuan
#569819 Chỉ thong bao thế thôi à. Xem co chuong trình j tac dong không. Ví du minh cài driver ATI RADEON HD 45XX xong no chặn cài office 2013, phai disable nó mới cai dc

Down lai bo ISO khác xem
By cobelanna
#569831 Mình ghet bo office này cai xong xung với dcom, bực minh remove nó đi rồi, dùng ban 2010 cho lành, minh thay cài đi cai lai đều được mà, mình cai 4 5lần dùng 1key va đã backup ban quyen lên thấy không co vấn đề gì cả
By nhoc_denny
#569840 Máy minh không có card do hoa rời nhé. Minh van còn giữ bo ISO mã SHA ngon lanh nhé. Chạy cai setup thì nó vao cai đặt chứ remove hay repair gi nữa đâu, minh noi là gỡ 1 lan rồi h cai lai mà@@
By paxle1247
#569864 bạn oi minh cũng gặp loi giong bạn sao khong thay cái mục C:\ProgramData\Microsoft ở trong may mình nhỉ!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement