Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By nhungncn
#569784 Tình hinh la mình có chu Laptop Toshiba-Satellite-C640-1027U-PSC03L hiện dang xai windows 8. Kho noi mình tìm driver cho chu laptop này hoài ma khong có nên hien tai mình không the nao sử dụng duoc chuc năng Bluetooth va chuc năng touhpad (mo bang cách nhấn phim FN + biểu tuong touchpad trên phím F9) trên máy được.

Mình da thu dùng DriverEasy va cai hết tất ca nhung vẫn vô ích. Bạn nao biet làm ơn giup minh với. Thanks cac ban trước
By thienthan_muadong10
By onelove_scupid
#569823 bạn tai driver của windows 7 ve và cài theo cach thủ công nhung cai còn thiếu xem co cải thiện dc không !
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement