Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By manhhoxuattran
#569769 Mình cai office 2013 được khoang 1 tháng ( đã actived), ban dau thì dùng binh thuong không có van de gì. Bẵng di mot thời gian minh can dùng đến WORD thi không thể nao go tiếng việt được. Mình da cai lại office 2013 va dùng unikey rc2 nhung vẫn không được. Lạ o cho chỉ có WORD bi vậy còn trong Excel, power point va outlook mình vẫn go tieng việt bình thường. Giờ phai lam thế nào nhỉ?

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
By pinochio1994
By hongquan842001
#569794 Ban cai thử cài cai nay thử xem Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Minh dung thử rồi, van khong được . Trong excel va power point gõ bình thường, chi co word là bi do chứng
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement