Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By luulytim4511
#569430 Nhờ cac bro giúp đỡ minh voi mình gà IT lắm

máy mình chay windows 8 64bit ban quyen mình đã cai office 2007 giờ minh da xóa nó di de cài office 2013 nhung lại bị bao loi cài đặt. minh co hình luôn đây

By bluemoon24681
By tuyen_vd
#569533 dow lai bản VL di ban ơi Office 2013 RTM VL hien tại vẫn chua co key active, chi active được 180 ngay bang KMSServer, down ban Retail về mà xài, active qua phone ban quyen vĩnh viễn.
By timbandj
#569538 dow ban office 2013 plus final di thím ạ! them cai tool Cr-ack or nho ai hộ reg bang phone nữa la ok
Kết nối đề xuất: