Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By yeuem_kodc_li_cuyeu
#569425 Tình hinh la em có tai ban Corel Video Studio X5 về.nhưng sau khi open de cai đặt thì cu chay xong bước nay la nó biến mất tiêu.hic.

Mong các pro chi giáo,giúp đỡ de em có thể cai dat nó!thanks các pro nhiet tình!
By hainamluke
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement