Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By lt_vndh2202
#569352 Ai chi minh cách bỏ password trong USB Disk Security với. Lo dat pass rồi lau qua không xài nen wen mất tiêu. Gio khong thể nào uninstall duoc
By maytrang_band2007
By be_thodia_iuanh91
#569400 bạn vo regedit tìm khoá sau thu

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ZbshaLab\USBGuard

nhin sang ben phai nếu có key pwd thi xoa đi.hồi trước bi 1 lần thì lam nhu vậy ok.gio không xai không rõ phien ban mới nó co giong như trước không nưa.thử nhé
By hoa_ngoclan
#569415

Bạn vô regedit tim khoá sau thử

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ZbshaLab\USBGuard

nhin sang ben phải nếu co key pwd thì xoá đi.

Chinh xac rồi đó bạn.

- Ban click đúp vào key access sua lai thành unlock.

- Click dup vao key pwd va xoa value data.
By indaica_2007
#569471 mình vo regedit tìm khoá

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\

nhưng không thay phan ZbshaLab\USBGuard đâu.hix

các pro giu minh với
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement