Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By nhock_quang
#568749 Huhu... Tinh hinh là mới tau chu nè về (Hàng tàu.. em la sinh viên) choi ff online 2 ma khong có đĩa driver nen nó không rung, đá rất chán... Mong may huynh thương tinh ma cho em xin cai link driver của nó... tim het trên google ma hem thấy đâu!

Hình ảnh cua em nó... Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Mấy huynh co gắng giúp dum de với!

Thank may huynh trước!

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By Fercos
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement