Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By phuongzin78
#568709 Bạn nao biet làm hiệu ung tuyet rơi (hay mưa, trái tim, bong bong cung được ) bằng ProShow Producer 5 khong ? Neu biết thì giup minh với nhé . Mình Thank nhiều!!!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement