Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By caoboi_mientay_11
#568708 Qua dien dan em có doc duoc mấy bài hướng dẫn Cr-ack idm 6.14 build 2. Em da down va giải nen nhung khi giải nen xong thì nó bao Internet Download Manager has been registered with a fake serial Number or the serial number has been block. IDM is exiting... Cac bac giúp em voi em xin chân thanh cam ơn!

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By thieulamxungtran
By nxqd_3051990
#568757 Qua dien đàn em co doc được mấy bai huong dẫn Cr-ack idm 6.14 build 2. Em da down va giai nen nhưng khi giai nen xong thì no bao Internet Download Manager has been registered with a fake serial Number or the serial number has been block. IDM is exiting... Các bac giup em với em xin chan thanh cảm ơn! Dung cai này : Code: http://www.mediafire.com/?7vvjym7vbgvv0fv Neu la Vista /Win7/ windows 8 thi Run As Adminnistrator.

Nếu vẫn hien thong báo trên thi chinh sửa thêm File host.
By Perkins
#568782 ko biet Cr-ack bạn xài ban silent ý không can Cr-ack chi việc cai xong là ok.

link download:
Qua dien dan em có doc duoc mấy bài hướng dẫn Cr-ack idm 6.14 build 2. Em da down va giải nen nhung khi giải nen xong thì nó bao Internet Download Manager has been registered with a fake serial Number or the serial number has been block. IDM is exiting... Cac bac giúp em voi em xin chân thanh cam ơn!
By nguyenvanphuocloc
#568815 Vô down IDM Silent, cài là xài, không can suy nghĩ nhiều.

P/S: Khi bat đầu cài dat nhan Tuỳ chọn --> Chặn file host.
Kết nối đề xuất: