Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By pippi_0904
#568666 bạn nao biet cách mở cac file project được lam tu abode after effect cs4,cs5 bang abode after effect cs3 khong ?giup mình với, may minh hơi cùi nen cai bản cs4 chay cham lắm.
By acquysongnin
#568684 không duoc dau bạn ơi.... Chi co thể mở project cs3 bang cs4 thôi chứ khong the làm ngược lại đâu
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement