Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By tranholienphuong
#568498 Các quy bang hữu gần xa, cùng nghien cuu vấn đền sau voi tại hạ, neu ai có con đường sáng, xin chi giáo lại cho tai hạ ạ! Tai ha xin da ta trước!


Vấn đề là, trong 1 file word cua tại hạ, co 1 vài trang giay phải xoay ngang trong khi tat ca đều xoay dọc. Khi tai ha insert header and footer cho van bản, o nhung trang giay ngang này deader and footer cung xoay ngang theo khổ giấy, nen khi đóng tập thi nhung trang này header and footer no không còn duoc theo quy củ nữa.

Mong muon của tai ha là, o nhung trang giấy xoay ngang này, làm the nao để cai header and footer nay vẫn nằm theo chieu ngang của tờ giấy, y nhu những trang khác, tức la co thể gọi no la lefter and righter chu không phải la header and footer nữa. Để khi dong tập, mặc du noi dung trong trang giay bị xoay ngang, nhưng cai header and footer no vẫn không đổi.


Tại hạ da search rất nhiều tren internet nhưng vẫn chua giai quyết được vấn đề, mong quy bằng huu gan xa ra tay tương trợ, da ta đa tạ!
By nguyentanloc032003
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
F1 Vietnam
Advertisement