Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By wylentormellocacloi
#568497 AKAM la chuong trình tu dong chuột va phim theo một khoang thoi gian định sẵn. Chương trinh giup tạo kich ban gồm danh sach các su kien chuột va phim sau đó thuc thi tuần tự tu tren xuống. AKAM hoan toan không chiếm chuột, bạn van co thể lam viec trong khi AKAM dang thuc thi danh sach các su kien chuột và phím.


- Ban muon máy tính su dung chuột và ban phim tự động theo y mình thi AKAM sẽ giup ban tạo một so scripts làm tụ dong khi không có bạn.


- AKAM co thể giúp cac ban test chuong trinh của minh mot cách nhanh chong va hiệu quả.


- Một so may móc nhân vien lam việc can phai bấm vao cac nút trên man hinh để hoan thanh công viec cua mình và thao tac làm việc mang tinh tuần tự thi AKAM sẽ giup ban làm dieu do và làm cho nhan viên của ban se hoàn thanh cong việc tot hon rất nhiều.


- Bạn co mot dây chuyền san xuat làm việc tuan tu từ A->Z va cac thao tác lam viec cần co nhan viên ngồi dieu khien bằng chuong trinh thì AKAM cung có the giup bạn thuc thi nó một cach hieu quả.


LINK DOWNLOAD :
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! ( click vao DOWNLOAD FREE rồi bam DOWNLOAD để tải về )

hay Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Hướng dẫn:


- Chạy chương trình: chay file setup de cai đặt cương trình.H1. Thông tin chuong trình

- Doi 3 giây ban se vào man hinh chính của chuong trinh AKAMH2. Giao dien chính AKAM

- Tạo mới script: Khi ban bấm vao nut này thi chuong trình sẻ tao moi một kich ban mới.


- Mở kịch bản: Khi ban muốn mở mot kich bản nào do da được tạo tu truoc thì hay bam vào nut nay chương trình se dua bạn đến man hinh chứa danh sach kịch ban ban đã tạo trước đó, va ban hãy chọn kich ban nào bạn muốn mở.


- Lưu kịch bản: Khi ban soạn thảo kich ban hay sửa lai kich bản, bạn hay bam vào nut nay để luu lai kịch bản của bạn.


- Nhập tu kich bản: Bạn ban vao nút nay de đưa nhung doan lệnh từ nhung kich bản bạn da dinh nghĩa trước.


- Tùy chọn: Kích vao day để cai dat một so lua chọn.H3. Tùy chọn

i. An chuong trình AKAM khi chay kịch bản: Khi ban bấm nút thi chuong trình AKAM se thu nho xuong gốc dưới cung ben phải.


ii. Hiện thong bao ‘Đã chạy xong kịch bản’: Khi thuc thi xong kich ban thì sẽ hiện thị thong bao ‘Đã chạy xong kịch bản’.


iii. Đưa con chuột vào man hinh trước khi kích chuột: Một số trương trình can phai đưa con chuột vào man hinh thì mới thực hiện thao tac chuột được vì dụ như: Game, Flash,…


iv. Điều khiển theo cửa sổ được chọn: Chương trình sẽ dieu khien cửa sổ mà bạn chọn, cho dù bạn duy chuyển cửa sổ được chọn chuong trinh vẫn dieu khien được và hoan toan không chiếm chuột


v. Tốc độ gõ phím là khoản thời gian gõ 2 phím liên tiếp.


vi. Thời gian nhấn và thả chuột là khoản thời gian nhấn chuột xuống và thả chuột ra.


vii. Thời gian bấm và thả phím là khoản thời gian bấm phím xuống và thả phím ra.


viii. Chờ sự tồn tại của cửa sổ là khoản thời gian chờ cửa sổ đó tồn tại.


- Đổi giao diện ngôn ngữ: Bấm vao nut này để đổi giao diện ngôn ngữ chương trình.


- Thu nhỏ chuong trinh AKAM xuống gốc phía dưới bên phải với hình con Hổ.H4. Thu nhỏ AKAM

- Thông tin chường trình: xem thông tin chuong trình và việc đăng ký của bạn.


- Thoát khỏi chuong trinh AKAM.


- Chọn vị trí cần thao tac chuột và phím.H5. Định vị một tọa độ trên cửa sổ Calculator

- Chọn thao tac chuột cần thực thi.


- Nhấn phím cần thực thi.


- Bàn phím ảo giup ban nhập phím dẽ dàng hơn.


- Bấm tộ hợp thêm phím Ctrl, Shift, Alt: Ban muon bấn thêm phím nào thi hay đánh dấu chọn vào nó.


- Thời gian chờ thực hiện dòng lệnh này. 1000 = 1 giây.


- Điều khiển theo cửa sổ sẽ khong chiem chuột


- Ban muon dùng các phím nóng thì phải chọn vao day sau khi soạn xong kich ban các tổ hợp phím nóng:


i. Ctrl + R : Thực thi kịch bản.


ii. Ctrl + S: Dừng kich ban đang chạy.


iii. Ctrl + P: Tạm dừng kịch bản.


iv. Ctrl + Shift + I: Thêm su kien kích chuột tại vị trí chuột hiện tại.


- Thêm dòng lệnh vào cuối lưới.


- Thêm dòng lệnh vào ngay phía dưới dòng được chọn trên lưới.


- Cập nhật lại dòng lệnh đang được chọn.


- Xóa dòng lệnh đang được chọn.


- Duy chuyển dòng lệnh đang được chọn lên trên.


- Duy chuyển dòng lệnh đang được chọn xuống dưới.


- Chạy kịch bạn đã tạo: Khi đã có kich ban bạn muốn thuc thi kịch bản thi hay bấm vao nut này. Phím tắt là Ctrl + R


- Tạm dừng thuc thi kịch bản: Khi nao ban muốn tạm dừng thuc thi kịch bản thi hay chọn vao nut này, phím tắt là Ctrl + P


- Dừng thực thị kịch bản: Khi ban muốn dừng thuc thi kịch bản thi hay bấm vao nut này. Phím tắt là Ctrl + S


- Kịch bản lập lại: Bạn co the cho phép kich ban của bạn thuc thi 1 lần, nhiều lần hay vô hạn.H6. Kịch bản lập lại

- Ghi lại thao tac chuột và phím: Chức năng này giup ban tạo mot kich bản nhanh hơn và chính xác hơn về thơi gian chờ.H7. Ghi lại chuột & phím

i. Bắt đầu ghi lại thao tac chuột và phím.


ii. Tạm dừng quá trình ghi lại thao tac chuột và phím.


iii. Dừng quá trình ghi lại thao tac chuột và phím.


- Quản lý chương trình: Chức năng này giup ban Ẩn và Hiện một cửa sổ nào đó. Ví dụ bạn muốn ẩn cửa sổ Calculator thì bạn tìm dòng nào có từ “Calculator” và dùng chức năng Hight light.H8. Ẩn/hiện một cửa sổ

Phím nóng đặt biệt của chương trình:

- "CTRL + R": Thực thi kịch bản.


- "CTRL + S": Dừng thuc thi kịch bản.


- "CTRL + P": Tạm dừng thuc thi kịch bản.


- "CTRL + SHIFT + I": Thêm su kien kích chuột tại vị trí chuột hiện tại.

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By huycoi204yb
By lk_nlw
#568522 thank, nhung xin lỗi cho minh hoi cái này co bi cài keylogger vao khong ?
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement