Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By ngocthe76
#568496 Em moi cai lại VS 2010 Ultimate, nhung khi vào tao project mới trong moi trường Console cua VS C++ thì lai bao lỗi "Project Creation Failed", khong tao được project.

Bác nào gap tinh trạng tương tu thi giúp em với...

E co thu cài lại roi nhung tình trạng van nhu cũ, thử cai VS 2012 thi van gặp tinh trang trên, nhưng tao project trên C# thi van OK!

Không biet tai sao mà tao project trên VS C++ lai không được...
By lethuyhanh_1973
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement