Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By Tieu_Li
#568485 Dạo nay chay chrome bật có 5,6 tab ma RAM của minh bi ngốn tới hơn 1G.có ai bi như vậy không?
By dongnt_sami
By Chet
#568501 FF la ngon nhất. GGChorme bay gio là vô đối rồi.
By tranvothanhtam
#568505 ngày truoc minh dùng cũng khong thay như vậy,chỉ tầm 3,4 trăm MB,ngày day may mình RAM 1G.bây giờ RAM 2G thi no lại kiểu này,vừa cái windows xong cũng thế,chưa test firefox.ngày xua test thì mình thay luc đầu firefox ngon tai nguyên hơn nhung luc ổn định roi chay mượt hơn chrome
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement