Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By guita.nguyen
#568483 Hôm nay xin chia sẻ với các bạn cách đánh số trang trong word từ bất kỳ vị trí nào đến trang vị trí bất kỳ


Bước 1:

Click chuot trai đến so trang bạn cần đánh, ở day minh lấy ví du la 1 bài khoa luan tốt nghiệp, so trang bắt đầu tinh tu Chương 1Bước 2:

Chọn Page Layout => Breaks => Next PageBước 3:

Sau khi tao section ở bước 1, chọn tiep insert => Page numbers => format page numbers => tai o start at: chọn 1
Bước 4:

Như vậy qua trinh tạo so trang và section da hoàn thành, bay gio bạn có the danh số trang bằng header, footer, page number thoai mả (o day mình chon footer để danh so trang)i:Bước 5:

Định dạng lai so trang ở footer (nếu xuat hien 2 section nhu trong hình vẽ co nghia bước 1 ban da làm đúng):Bước 6:

Đây là 1 buoc cực kỳ quan trọng, no giup bạn xóa lien ket giữa section 1 va 2 => day la tiền đề de xoa trang khong can đánhBước 7:

Xóa nhung trang không cần đánh, cu the là các trang o phía trên chương 1Bước 8:

Đến day la xong va ban chỉ cần đóng footer

Bước 9:

Làm tường tu voi những trang khong cần đánh, ở day la từ phần ket luan đến hết khoa luan tốt nghiệpĐỐI VỚI WORD 2003 Làm tương TỰ NHƯ SAU:

+Mở vb len và chọn insert -> break ( luu y lúc chọn berak, thì chuot trai bạn phải click vao vị trí can danh số trang nhu huong dẫn W2007).Tiếp đến, chon next page -> okTiếp den chon insert -> page number de dinh dạng so trang bắt dau tu 1 ở vi tri đặt break. Tai start at chọn 1, sau do chon ok!
Như vậy, bay gio bạn chi viec đánh so trang thoải mai bang các công cu page number hay header and footer. Ở day minh lấy vd la page numberTiếp den ban click chuot trai vào footer o trang ban can đánh (o day mình lấy trang so 2). Nó se hien ra 1 thong bao như hình sau ban click vào icon Link to Previuos de tat chúc năng nay (khi click vao để tất icon nay sẽ chuyển tu mau cam sang màu xám).


Và bước cuối ban can làm là xóa so trang nằm ở nhung trang không cần đánh:Làm tương tự đối với những đoạn cuối văn bản khong can đánh (VD: danh mục tài liệu thkhao)

Lưu ý: cách này dùng để áp dụng xóa những header không muốn hiển thị từ so trang bất kỳ.

Cách xóa section, chọn chế độ xem darft, tìm dòng section break rồi xóa

Chúc các bạn thành công


*Nhiều ban co Phần mềm cho mình hỏi về vấn đề danh so trang khác nhau ở các section.
VD; trang 1-5: danh so trang là 1,2,3,4,5 nhưng trang 6-10 lại đánh là VI, VII...X. Đ36 làm được việc này bạn cứ làm như trên để tạo các section, SAU KHI TẠO XONG CÁC SECTION HÃY TẮT Link to Previuos ở section 2, sau đó bạn kéo lên section 1 rồi ínert de danh số trang theo ý thích
By Canowicakte
#568504 bác boss ơi, sao em lam toi bước 2 nhan vao Breaks thì no xuat hiện thêm 1 trang trang o giữa 2 phan muon đánh trang, va no chia làm 3 section chu khong phải 2 nhu bac hướng dẫn. cai secton 2 là 1 trang trắng, em da danh được số trang cho phan section 3(phần muốn đánh trang) nhung khong thể xóa cái section2(trang trắng), bác co the giúp đỡ em giai quyết cái nay duoc không?
By lilula_o0
#568521 do ban da tạo sẵn 1 section roi do! bạn hãy nhan Ctrl+Shift+8 để hiện thi tat cả các section, đưa chuot den vị trí section can xóa là dc

hay chon che độ xem darft, tìm dong section break rồi xóa
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement