Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By ninhden_iso9002
#567839 số la e đang học viec phan mềm này gio cai mà mở khong duoc báo lỗi file comdlg32.ocx !!!

em tim toi và thử cac cach nhưng khong duoc

khi em down ve và vào run go regsvr32 c:\Windows\system32\comdlg32.ocx nhu cac ae ketnooi.com/forum chi thi nó hiện them cai lỗi code 0x8002801c.

tình hinh la giờ em khong biet sao nữa mong ae hướng dẫn dùm em!! thanks

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By lonelyangel1402
#567847 ko ai chi hết nhỉ,cái nay không có bản portable sai cho nhẹ ha.mình cũng dang hoc cái này nè
By chinh_phuc_phai_dep_2006
#567870 so la e đang hoc viec phần mềm nay gio cài mà mo khong được báo loi file comdlg32.ocx !!!

em tìm toi va thử các cach nhung không được

khi em down ve va vào run go regsvr32 c:\Windows\system32\comdlg32.ocx như cac ae ketnooi.com/forum chỉ thi no hiện thêm cai loi code 0x8002801c.

tình hình la gio em không biet sao nữa mong ae huong dẫn dùm em!! thanks
Minh doan bạn dùng windows 7

Bạn chỉ can click chuột phải chọn:" run as administrator " là được

hay click phai vào biểu tuong va chon tab Compatibility sau do check vào Run as administrator. Sao do ok là chạy bt.

Có gì ban lien hệ ym: anhchangcodon_htt2003

Chúc thanh cong !
By angel_pig199514
#567889 Chào bạn !


Mình đã cai dat Matrix 6 den 5-7 lượt mà van khong được ( cu moi lần cài moi la mình đều da xoa tận góc ngay trong Registry)


chỉ cai duoc được đến Rhino 4 thôi. Có the minh thao tát cai chua đúng. trước do co nhờ bạn cai Matrix 6 xong, sau do có mở len xai được,khi tắt may mo lại thì no bao lổi không mở được, minh xai windows 7.


Mình co ra tiệm mua ve cai nhưng không biet bat đầu từ dau va làm như thế nào, roi man mò cài cung khong được.


Rất mong ban giúp đở hướng dẫn tỉ mỉ dùm. rất Thank bạn !

mail của minh la [email protected]
Kết nối đề xuất: