Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By tapthe_11A4
#567484 Cho minh hoi 29inch tỉ lệ 4:3 thi luc setting convert thi de video size la bao nhiêu ??
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online