Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By conongnhobe_bmt3
#567650

proshow producer ban click vào cái video roi ở mục tieng ban giảm âm thanh cua video về 0 la ok , hinh va tiếng không trung khop có thể ban chon chế độ line nhanh wa ,

cach nay không đựoc
By Panteno
By nt_phong1553
#567684 Mới tim ra giai phap đây, bạn tim cach đưa video ve dang "avi" sẽ khong bi chạy như tua nữa. Con van đề nhạc thi cac bạn chú y cho này nhé, cung don giản thôi.


Bấm chuột phai vao thanh nhạc nền (hình dưới). Tại day ban chọn Start Track Here, day la tùy chọn giup ban chỉnh đoạn nhac se bắt đầu chay tu đâu trong side.

Còn neu ban muốn nhạc chay tu đoạn nào do trong bài nhạc thi bam Manage Soundtrack, khi no hiện lên 1 cua sổ mới bam chon Edit Fades and Timing, tiep tuc 1 cửa so moi tại day ban chọn thoi gian mà bạn muon doan nhạc bat dau bật.


các bạn luu y 2 cái tuy chinh trên là khac nhau nhé, cái dau tien là chỉnh cho nhac bắt đầu chay tu đâu trong slide, cái thu 2 là nhac bat đầu chay tu khúc nào trong bai nhạc.By daiary_kute_evil
#567701 Bạn ơi, minh cung bị như truong hop của bạn, ma chua xử lý được.

Mình lay video từ máy quay ra de lam phim, nhưng hinh lai chạy nhanh (nhu la tua hình ấy), còn am thanh thì vẫn chay binh thường.

Sau khi cai Proshow Producer, minh chua chỉnh gì cả, tất ca deu mặc định!


Bạn nào gap truong hợp này roi thi chỉ giúp mình với!

Thank bạn! cái nay do đuôi đuôi 3gp cua điện thoại chay thi đừng hỏi..bạn dung video conventer
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

key Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
By nhimlun_hacker
#567731 toàn tra loi tao lao, chi co mấy bạn hướng dẫn có hình cụ thể, nguoi ta hỏi mà cu noi đâu đâu cung post bài làm chi the không biết.Biết thi tra lời đúng noi dung cho nguoi ta với.ở do noi nhảm
By tuanlin_10101984
#567739 Thank! ca nha vì đã cho nhung bài viết hữu ích.

mình muốn chen am thanh vào video bang Proshow.. khi den doan muốn dừng nhac lai để nghe tieng goc trong video xong het đoạn đó thi cho nhạc chạy tiep hoac add bản nhac khac vô mà hok dc vay mong các vị giúp đỡ. nick cua mình là:ong_chu6. email:[email protected]

thành that cam ơn
By Huw
#567766 Moi tim ra giải pháp đây, ban tim cách đưa video ve dạng "avi" se khong bị chạy nhu tua nữa. Còn van de nhạc thì cac ban chú ý cho nay nhé, cũng don gian thôi.


Bấm chuot phai vào thanh nhac nen (hình dưới). Tai day bạn chọn Start Track Here, đây la tuy chọn giúp ban chinh đoạn nhạc se bat đầu chạy tu dau trong side.

Còn nếu ban muon nhạc chạy tu doan nào đó trong bai nhạc thì bam Manage Soundtrack, khi no hien lên 1 cua so mới bấm chon Edit Fades and Timing, tiếp tuc 1 cửa sổ moi tai đây ban chon thời gian ma bạn muốn doan nhac bắt đầu bật.


Các ban luu ý 2 cai tuy chỉnh trên la khac nhau nhé, cai dau tiên là chinh cho nhạc bat dau chạy tu dau trong slide, cai thu 2 là nhac bat đầu chạy tu khuc nào trong bai nhạc.2 cach này là 1 ma bạn, chẳng khac gi nhau cả, deu la chỉnh cho nhac chay từ khúc nao trong bài nhạc
Kết nối đề xuất: