Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By hzn_d0i_bzc_nghiz_281090
#567482 Mọi nguoi o i.k hiểu sao em chen 1 đoạn video vao giua slide ảnh.

lúc xem thi video chạy rat nhanh còn tiếngi tì chạy bt. đâm ra lucchaay hét video. no dung hình và doi chay nốt đoạn sound cua video rồi moi chay tiếp slide..

làm sao de video chạy binh thuong ak,,,

Em cung xin hỏi, làm sao dehi k video chạy. mình tat doan nhạc của slide đi, chi de tiếng có san cua video thôi ( video ban em hát ở lớp nên muon tat nhạc đi nghe ak..)

thank mọi người,
By lehongtrinh2001
#567485 bạn dung phan mềm cắt hinh cua video...lay fire am thanh thôi.rồi chèn vao phan âm thanh cua phan mềm là xong..cái này mjnh không dung nhieu lắm.nó cho chat luong video không tốt.hehe
By johnsonminhle_blog
#567517 proshow producer bạn click vao cái video roi o mục tiếng ban giam âm thanh cua video về 0 la ok , hình va tieng không trùng khop co thể bạn chon che độ line nhanh wa ,
By nguyen_hoang
#567523 Bạn ơi, mình cung bi như truong hop của bạn, mà chua xu lý được.

Mình lấy video tu máy quay ra de làm phim, nhung hinh lại chạy nhanh (như la tua hình ấy), con am thanh thì van chay bình thường.

Sau khi cai Proshow Producer, mình chua chinh gì cả, tat ca đều mặc định!


Bạn nao gap trường hợp nay roi thì chỉ giup minh với!

Thank bạn!
By tinh_thu
#567565 avi tuy file hay sao y con mpeg nữa minh chi biết thế thoi ban cứ chèn vao xem sao la biet lien mà.

---------- Bai thêm lúc 22:03 ---------- Bai trước la luc 22:02 ----------

sặc gb len riu chien vang cham rùi còn o day vãn gà con la sao trời
By khunglong_con
#567645 minh cung bị như vay va đã làm được rồi. ban nen giảm dung luong cua video xuống, tong dung lượng của hinh va video khoảng 300MB thôi. minh giam xong là chay ok luôn Cho hoi cai giảm dung luong cua hình và video nam ở đâu thế?


các bạn giup em với em dang can gấp. Vấn de cua em tương tu nhu trên, tức la khi chèn 1 video vao proshow thì no chay như tua, mac du đã chỉnh thoi gian cái side video ay lên = voi thoi gian cua video nhưng không được.

---------- Bai thêm lúc 01:59 ---------- Bai trước là lúc 01:17 ----------

Moi nguoi ơ i.k hieu sao em chen 1 đoạn video vao giữa slide ảnh.

luc xem thì video chay rat nhanh còn tiengi ti chạy bt. dam ra lúcchaạy hét video. nó dung hinh và đợi chay not đoạn sound cua video rồi mới chay tiep slide..

lam sao để video chay binh thường ak,,,

Em cũng xin hỏi, lam sao đểhi k video chạy. minh tat đoạn nhạc cua slide đi, chỉ de tieng có sắn cua video thôi ( video ban em hát o lop nen muon tắt nhạc di nghe ak..)

thank moi người, Bạn ơi, minh cung bị nhu truong hợp của bạn, mà chua xu lý được.

Mình lấy video tu máy quay ra de làm phim, nhung hinh lại chạy nhanh (như la tua hình ấy), con am thanh thì van chay bình thường.

Sau khi cai Proshow Producer, mình chua chinh gì cả, tat ca đều mặc định!


Bạn nao gap trường hợp nay roi thì chỉ giup minh với!

Cám on ban!

Xin loi Mod vì đăng 2 binh luận 1 luc tai mới tìm ra cau trả lời nen dang tiếp cho cac ban ấy.


1 Các ban bam vào slide co chua video ấy (VD: mình chen video ở đầu slide thi bấm vào ngay cai side đầu tiên, mục dich la để chọn cai doan video ấy).

2 Sau do bam vào "Layers" tren thanh công cụ (ko biet cái ấy co phai gọi là thanh cong cụ không nữa).

3 No hien ra bảng "slide option" va ban đang ở the Layers (vì khi nay ban bấm layers mà )

4 Trong the Layers chọn tap "video setting", tai day bấm vào layers muon chỉnh (hình minh hoa bên dưới)

5 Taij dong speed chỉnh cho toc do xuống thấp (minh nghi là 10% là đủ) tuy nhiên theo nhu mình vừa thu thi videosao khi chinh không dc mượt cho lắm, khong biet lúc xuất ra no có mượt ko.


1


2,3,4,5Xin lỗi minh lam hơi vội, thoi ngu đây (2 am)
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement