Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By michael_khoai
#567442 Vấn de thu nhất: về windows 7 Starter


- Mình moi cai windows 7 starter da Cr-ack bằng (win 7 loader) nhưng ma tai sao lại khong the set Background cho destop vậy. Liệu co phai do windows nay no thế k
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

- Máy nha minh thỉnh thoảng dang choi bt thì tu nhien đơ đơ roi den xì. được tam 5s sau lại như bt. Xong roi máy hiện thong bao : "Windows has stop responding and has recovering"
loi nay là gì va cach sửa ntn thế


Vấn de thu hai : ve Rocket dock


Cái thanh dock nha minh nó cứ bi hien ra mỗi khi dung soft hay mo web lên. rất bất tiện. Ai biet cách cho no an xuống mỗi khi dung soft hay mo web lên không

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!" alt="" />


Xin Cám ơn.
By joneboy_hoangphuc09010
#567451 mình tra loi vấn đề 1: windows 7 starter la ban windows dành cho nguoi dùng cơ ban nen được xem la ban windows vô dung nhat , không doi duoc cá nhân hóa, không co giao diện aero , nen muốn doi duoc personalize thi ban phải cài ban windows cao hơn , nhu từ home premium tro đi thì moi duoc . Nếu muon doi background thi ban chọn 1 cai ảnh rồi click phai chọn set as desktop background.

vđ 2. bạn mo cai dock setting len chon tiếng việt cho de thiết lập


Nhấn vào bieu hien để chọn tu dong ẩn như taskbar cua windows
By khoc_trong_tim_12
#567490 minh tra lời vấn đề 1: windows 7 starter la bản windows danh cho người dùng co ban nên được xem la bản windows vo dung nhất , khong doi được cá nhân hóa, khong co giao diện aero , nen muon đổi được personalize thi bạn phải cai ban windows cao hơn , nhu tu home premium tro di thì mới được . Neu muon đổi background thi ban chọn 1 cai anh rồi click phai chon set as desktop background.

vđ 2. ban mo cái dock setting len chọn tiếng viet cho dễ thiết lập


Nhấn vao bieu hiện để chon tu động ẩn nhu taskbar của windows
oh thanks men.! hoa ra là do win. thanks nhé
Kết nối đề xuất: