Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By onlyone_yunho_tvxq
#567401 Dạo nay trinh duyệt chrome minh hay gặp lỗi này (như dưới hình), no xay ra khi minh mo 2 tab tro len! Và không thuong xuyen lắm, thi thoang moi xảy ra như thế...
Nếu chọn No hoac Yes thì trinh duyet sẽ khởi dong lai ngay!

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By Finegan
By Ruddy
#567424 cái nay chi xảy ra voi cac web cần java de hiện thị. Ban mo nó = open in new window thu coi Hoac tat mở lại
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement