Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By baby_pooh_htth
#566809 Khi mình cài microsoft.net framework 3.5 thì nó lại hiện lỗi như thế này.Đã xóa đi và cài lại nhiều lần r nhưng không đk
By hoak_gift
#566833 Thử down bản .NET Framework 3.5 SP1 Full package (2.0 SP2 + 3.0 SP2 + 3.5 SP1) về cài koi sao bạn.
Code: http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=25150
By All
#566855 Thử down bản .NET Framework 3.5 SP1 Full package (2.0 SP2 + 3.0 SP2 + 3.5 SP1) về cài koi sao bạn.
Code: http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=25150 Thank bạn mình vừa cài được rồi nhưng sao cái yahoo của mình báo lỗi

this application has failed to start because the application configuration is incorrect. reinstalling the application may fix this problem

Mình đọc trên gúc thấy bảo cài NET Framework 3.5 thì được sao mình cài rồi mà yahoo vẫn bị vậy

By utphuong_18
#566922 tất cả người ơi sao không ai giúp mình thế này ((( Down lại setup Yahoo! rồi re-install nhé bạn!


Yahoo! Messenger 11.5.0.228 setup offline:


en-us: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! vn: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement