Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By tudinhhuong18
#566362 máy cua mnihf cấu hình cung kha khá trước day dung vẫn bình thường

tự nhiên hom nay dowload mấy phan mem về cài co 6MB nén mà giai nen mấy gần 20 giay mới xong khong hieu tại sao truoc kia cái này thi click vào thì con khong nhìn thấy no hien bảng tiến trinh gai nén đã xong rồi
By thanhcong0801
#566389 dọn dep lai máy,quét rác hệ thống,chống phan manh và cài them ban winrar mới nhất
By ha_vy_87
#566401 Có the soft AV của ban tu động kiem tra file song song voi tien trình unrar, hoac do HDD bị phân mảnh. Ban nen kiểm tra lại.
By gia_bang
#566420 don dep lại máy,quét rac he thống,chống phân manh va cài thêm ban winrar mới nhất em dung tune up no tu động don dep và chong phan mảnh ổ cung roi mà
By babykid852000
#566452 Co the soft AV cua ban tự động kiem tra file song song voi tiến trình unrar, hay do HDD bi phan mảnh. Bạn nen kiem tra lại. em dung MSE chắc nhẹ lắm

các phầnm em khac vẫn chạy ầm ầm
By Brocleah
#566466 em dung MSE chắc nhẹ lắm

các phầnm em khac vẫn chạy am am Minh cung xài MSE. Khi ban unrar thì MSE cung đồng thời scan file do nen gây ra hien tuong delay. Điều do la chuyện bình thuờng, bạn không can phải lo.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement