Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By ch16_ksh
#566324 Tình hinh la sau khi go Tune up ra khoi may thì khi cai lai nó báo nhu the nàu, hic

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By k4kt2_sonadezi
#566334 Tinh hinh là sau khi go Tune up ra khoi máy thì khi cai lại nó bao nhu thế nàu, hic
đây la loi của windows installer. Vào event viewer xem co thông báo chi tiet gì ko?
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement