Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By magnate_virus
#566290 VirtualDubMod la phien bản VirtualDub duoc Mod lại thêm VsfilterMod
VsfilterMod la phiên bản duoc Mod từ Vsfilter no them rất nhiều tag moi cho Aegisub

Vì thế doi luc bạn download effect ma với lời khuyen la dùng với VsfilterMod la vì họ viet effect với những tag va những tính nang mo rộng mới tren Aegisub --> bạn su dung Vsfilter sẽ không "thấy" het duoc các hiệu ung do

Vì thế VsfilterMod la Vsfilter+ ---> thay the hẳn cho Vsfilter cung được

--> VirtualDubMod thay the hẳn cho phien bản VirtualDub

Dưới day la những thứ can thiet để encode bằng VirtualDubMod
1. K-Lite Codec : Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! (Mega thi mạnh mẽ hon FULL nên mình chi giu lại link bản này)

2. Avisynth voi full chức nang cua nó : Download --> Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!||Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

3. MediaInfo(có thì tốt, không co cũng không sao) : Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! down ban đầy đủ GUI

4. MKVToolNix(Có thì tốt, khong co cũng không sao) : Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

5. VirtualDubMod Ver.1.5.10.2 : Minh da add sẵn vsfilter, vsfilterMod & các filter khác, down la sài luôn : Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!||Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!||Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!||Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Password unrar : Thienvv

Hướng dan Encode Clip với sub bang VirtualDubMod
Buoc 1 : Mở duoc file Video trong VirtualDubMod

[SPOILER]Giao dien chinh của VirtualDubMod khi khoi động lên


Bạn bam vao File --> Open video file ( phim tắt Ctrl + O ) chi đường dẫn den video cần add sub cua bạn --> chọn nó


Hiện ra ban duoi đây bấm YES --> Da mo được Video trong VirtualDubModTheo nhu may bài viết TUT truoc bấm vao File \ File Information de xem thông số bitrate de 1 hồi minh dat bitrate cho video khi encode

Nhưng minh thay nó "điêu" quá @[email protected]

Cho nen o đầu bai viet mình muốn cac ban cài MediaInfo de xem thông số cho chinh xác

hay ti doan đặt bitrate minh noi tiếp

Nhung neu khi bạn mo 1 file video nao do trên VirtualDubMod ma khong được

Báo loi chang hạn...là do VirtualDubMod không ho tro định dạng này(ví dụ MKV chang hạn)Vậy nen o đầu bài minh bao các bạn cai Avisynth lúc này la cong dụng của nó

Bạn chuot phai vào bất ki dau --> chọn New --> Avisynth Script

Mở file Avisynth Script vừa tạo xong, bạn điền vào dòng code sau


Như ở đây của mình là, và save lạiSau đó, từ giao dien chinh của VirtualDubMod --> bấm File --> Open video file --> chọn file Avisynth Script đã save lại đó
[/SPOILER]

Bước 2 : Add sub vào video tren VirtualDubMod và chỉnh thong so file xuất ra

[SPOILER]Sau khi mở duoc Video trên VirtualDubMod, từ giao dien chinh chọn Video --> Filters --> Add

Bảng hiện ra, bạn chọn TextsubMod (gõ chữ T trên bàn phím để tới cho nhanh)
Và chọn file sub can add vào Video của bạn --> OK

Tiếp tực, trên menu click Video -> Compression...

Bảng hiện ra chọn Xvid MPEG-4 Codec (FOURCC code : xvid) --> Click Configure

--> Bảng hiện ra, bấm Target quantizer --> Target bitrate(kbps) (Như hình)
[email protected] : Unrestricted
Encoding : Single pass (2pass thì tốt hơn, nhưng VirtualDubMod dễ lỗi quá @@)


Bạn thấy xem thong so trên VirtualDubMod sẽ sai như thế nàoVà ở đây vì Bitrate của video là khoảng 4.400, còn tồng của cả video và audio là 5.448

Mình chỉ đặt theo bitrate của video nên chỉ cần đặt dưới 4.400 là được

Ước lượng video này minh dat vào khoảng 3000~4000 là ok

Còn với cac ban xuất file PSP Full HD 720p : 2500~4000 và 1080p : 3500~6000 là ổn
[/SPOILER]

Bước 3 : Tiến hành ngồi ăn bim bim và chờ encode complete

[SPOILER]Cuối cùng vao File -> Save as... để tùy chỉnh file xuất ra(Encode)Do là, khi xuất file ra, VirtualDubMod tự động convert audio lên cao quá như dinh dang PMC thì cac ban có thể dùng MKVToolnix o dau bài thay đổi audio cũ vào và gỡ bỏ audio bị convert lên cao quá đi

Mục đích : Để giảm đi đôi chút filesize [/SPOILER]CHÚ Ý!!!


[B]Bước này là Target Bitrate , bạn phải để chế độ này rồi điền Bitrate vào mới dc

Bạn nhầm sẽ cho Video không như hướng dẫn hay xấu hay dung lượng lớn

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By gloom_king
By bongmataac
#566335 help.

trên menu click Video -> Compression...

Bảng hien ra chọn Xvid MPEG-4 Codec (FOURCC code : xvid) --> Click Configure

sao minh không thấy do dong Xvid MPEG-4 Codec dau ca
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement