Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By narutocr7
#566259 Em dang nen một file rat ngon lành. Đến part 70 thi ong bác táy may an nhầm luôn nút cancel...Các bac co gì chỉ bao em với, em doi 3 tiếng mới được, thế moi cay cơ chứ. Co cach nào hồi phuc lai quá trình nen khong ạ? Các bac giup em với

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By b4byk4t_pretty76
#566285 Nén file gi mà split den tan 70 part thế bạn, co nham không đấy!?=.=. Dung noi là split 10MB/file nhé!. Lo cancel rồi thì nen lai từ đầu thôi.
By Maddock
#566300 Em dang nén một file rat ngon lành. Den part 70 thì ong bac táy máy an nham luôn nút cancel... các bạn co gi chỉ bảo em với, em doi 3 tiếng mới được, the moi cay cơ chứ. Có cach nao hồi phục lai qua trình nén khong a ? các bạn giup em với ông nen cai khỉ gì ma 70 part, bao nhieu gb mà tận 3 tieng vậy.
By Bay
#566311 bó tay...thế này thi chi có nước nen lai từ đầu thui ban ah.....70part....bá văn đạo thật
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement