Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By Cale
#566074 tình hinh la mình down file bass.dll tren mang về và dua no vào system32 va len khai báo tren cmd thì máy lai bao là bass.dll is not recognized as an internal or external command operable program or batch file

mình da thu một số cach nhu đổi đường dan file path trong my computer......control panel / program mo telnet .......kể ca viec cài lại window 2 lần và ket qua không có gi thay đổi

mong cac bac ra tay giup do tiểu đệ
By nhok_rin
#566078 Cho hoi ban down file bass.dll về lam gi vậy
Blog Tâm sự:
  • Mong em cho anh thêm cơ hội từ bỏ bia rượu | 01:06 ...
  • Từng muốn tự tử để người thân được hưởng tiền bảo hiểm | 12:06 ...
  • Tôi muốn hủy hôn vì chồng sắp cưới chát sex | 01:06 ...
  • Con buồn lắm bởi chẳng được mẹ ôm từ khi có thêm em | 02:06 ...
  • Gia đình chồng có truyền thống phụ nữ phải làm mọi việc nhà | 12:06 ...
  • Tôi chấp nhận làm vợ hai của người đàn ông hơn mình 20 tuổi | 01:06 ...
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online