Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By Ruddy
#565378 Em thay VMware có thể cai HDH từ file Ghost được, khong biet là Oracle VM VirtualBox co the cài HĐH tu file Ghost được khong ? Neu có thì lam the nào?

Thanks nhiu nha!!!
By [email protected]
#565385 Chép file ghost vao o của máy ảo -> mount file iso cua Hiren 'bootcd vao o cd & tien hanh bung ghost.
By fuck_me
#565392 Chep file ghost vao o của may ao -> mount file iso cua Hiren 'bootcd vao o cd & tiến hanh bung ghost. Bạn co the hướng dẫn chi tiet hơn không? Minh ga lắm!!! Ý minh noi là lúc cai HDH cho may ao à nha! Ma làm sao de chep file ghost vao ổ cua may ảo z?
By Rexley
#565397 Ban co thể hướng dan chi tiết hơn khong ? Minh gà lắm!!! Y minh nói là luc cai HĐH cho may ảo a nha! Mà làm sao de chép file ghost vao ổ của may ao z? VMW hay Vitualbox cung lam được hết bạn à. Sau khi tao va cấu hình cho may ảo xong (cai nay có hướng dan tren mạng nha, chiu kho tìm) ban co thể chon load hiren lên tu file iso hiren. De don giản thì ban co thể bỏ file GHO do vao luôn file iso này. (dung Ultra iso để add vào) Tiep theo bạn cài dat binh thường như tren may thật:

-> Load hiren boot tu iso file da add file gho -> phân vung primary cho máy ảo, set active -> load ghost lên -> ghost vao (nhớ là file ghost se duoc bung tu file iso ban da add.)

Chúc vui.
By Akono
#565405 Có cach khac không bạn, minh thay bên trang co chi cách khác nhung minh làm kg được. Topic do co hướng dẫn như sau: "COPY FILE GHOST VAO Ổ 5G

CHỌN menu file, chọn map virtual disks (cái nay de share ổ dia may ảo với máy thật)

chọn browse , chon đến file Windows XP Professional.vmdk mà ban luu ( có bao nhieu ổ máy ao se hiện lên hết , chon ổ can share ).CÔNG VIỆC CUA BAN LÀ COPY FILE GHOST VAO Ổ E(Z) ĐỂ BUNG GHOST (ko can cài WIN). sau khi copy xong thi ban tắt cái o share này đi va bat đầu ghost bang dia hirenboot.". Bạn nao co cách khác khong ? Giup mình với!!!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement