Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By Korbin
#565361 Cho em hoi là windows xp sp2 va windows xp sp 3, ban nao nhẹ hon va bản nào on dinh hơn? Nhân tien cho em xin link down lun neu có nhé!

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By hong.traitim
By Ittamar
#565393 Nếu may cau hình thấp ban nen dùng SP2.

Còn về link download ban nen tham khảo trong Box cac ban Ghost XP cua dien đàn đã co san
By Tyrone
#565398 Neu may cấu hình thap ban nên dùng SP2.

Còn ve link download bạn nen tham khảo trong Box cac bản Ghost XP cua diễn đàn da co sẵn Thank anh nha!!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement