Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By vy.hoang
#565360 Tại sao chrome chiem nhieu cpu vậy,mình khong choi game chỉ luot wep vè chỉ bat 2 tapBấm vào đây để đăng nhập và xem link!" alt="" />ai biết bao minh nha thanks nhiều
By Euen
#565373 bạn go sach sẽ nó ra. r` cai lai xem sao?mình da tung bị như bạn. chỉ mo 1 tap là CPU >90%.
By songving
#565443 Kệ nó thôi. Chorme lam việc nhanh hon cac phần mềm khac la do nó chiem nhieu tài nguyên cua may đấy mà. khong bi làm sao đâu.
By Beaton
#565444 minh con lớn hơn ban nua kìa, tận 120mb Như nhau thôi.! Chome tien ích nhưng rut bo nhớ dễ sợ Kệ nó thôi. Chorme lam việc nhanh hon cac phần mềm khac la do nó chiem nhieu tài nguyên cua may đấy mà. khong bi làm sao đâu. Đang noi cai CPU lại mang RAM ra ke

CPU the moi khác thường, RAM thi nói làm gì nhỉ, bo ta mấy bác
By magaret_d
#565473

Chuyện thường mà bạn.Có nhieu lan Process còn ca dong cơ .Chi co 2 Tab web,không có web game gi dau nha.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement