Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By Rafael
#565359 Firefox hien dang được coi la trinh duyệt tốt nhat voi tốc độ nhanh va chức năng bao mat cao

Dưới day la những thủ thuat va tiện ích "có thể ban chua biết"

1 Thu Thuật :

- Tang Tốc Sự I Ach Của FF : Dieu này đôi khi khien cho Firefox tro nen ì ạch va nang hơn, đặc biet la khi ban dang mở dong thoi nhiều tab khac nhau trên trinh duyet này. Ngoài ra, neu Firefox đang chiếm dung nhieu bộ nhớ tren he thống, việc mo them 1 tab moi co thể khiến cho may tính bị treo hoac Firefox bị ngung hoat động.

Thuc hien theo các buoc duoi đây:


Gõ about:config vao thanh địa chỉ cua Firefox rồi nhấn Enter. Sau do nhấn vao nut “I’ll be careful, I promies!” o trang cảnh bao hien ra sau đó.


Mặc định, gia tri của khoa nay được thiết laptop la “true”, tuy nhien sau khi kích doi vao khóa này, gia tri sẽ được doi thanh “false”.

Bây giờ, moi khi mở một tabs moi hay đóng di 1 tab hiện có, bạn se nhan thấy rằng Firefox se thực hiện ngay qua trình đóng/mở tab, thay vi co thêm các hieu ung động như trước đây.


Điều này khong chi làm giúp tang them tốc độ trên Firefox, ma con làm giảm thieu dung lượng bo nho mà trinh duyet này sử dụng, trong truong hop bạn dang mo đồng thoi qua nhiều tab va lai tiếp tục mo them những tab mới. ( Nguồn : Dantri.com)

- Tang Tốc Khởi Dong Cho Firefox : Dong tat cả cua so Firefox đang mở. Truy cap vào thư mục C:\Windows\Prefetch, tim va xóa các file co phần tên mo dau là FIREFOX.EXE va phan đuôi là pf.


Sau đó, khởi dong lai máy để thay doi có hiệu lực.

- Tinh chinh Cache : Để tang toc Firefox bằng cach ha cache của nó xuống, ban go lệnh about:config vao trong khung Address de mo cửa sổ điều chỉnh. Trong khung Filter, gõ browser.sessionhistory.max_total_viewers rồi bấm Enter. Sau do bạn bam doi lên gia tri Value rồi doi sang 0. Tiếp tuc voi giá trị voi gia trị browser.cache.memory.enable, bam doi lên chữ true de đổi nó sang gia trị false. Sau do bấm chuột len khoang trắng bất ky dau trong cua so mới mở ra, chon New > Boolean, dien doan mã browser.cache.memory.capacity. Bam OK rồi chọn gia tri cho nó là true. Bam OK lần nữa de xac nhận lại viec tao giá trị moi cho Firefox.

- Tang tốc load web : bam chuot phải len khoang trống, chon New > Integer, tao mot filter mới voi noi dung là nglayout.initialpaint.delay và dat value cho nó là 50. Lua chon này sẽ cho phép Firefox load ngay website mà không cần chờ 0,25 giây như trước nữa. Vào New > Boolean và tạo filter moi tên là content.notify.ontimer sau đó chọn value là true. Tạo một Integer có tên content.notify.interval và đặt gia tri là 1000000. Tạo một Integer tên content.switch.threshold và dat value là 3000000. Tạo một Integer với tên content.max.tokenizing.time và dat value là 9000000. Sau do tại thêm một Boolean với tên content.interrupt.parsing và đặt gia tri cho nó là true.

- Tang tốc server : Trong khung Filter, ban go từ khóa network.http.max-connections, sau đó bạn tăng value lên 64. Tiếp tục tìm network.http.max-persistent-connections-per-server và network.http.max-persistent-connections-per-proxy rồi đổi gia tri của nó lên thành 8.

2 Phần Mềm :

- SpeedyFox 2.0 : Tăng Toc Khoi Động Cho FireFox ( Bao Gồm Cả Chrome)

Download : Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! (Pass Unrar : sacmauk10bn)


Nhấn Optimize để tiến hành tăng tốc.

- CB Mozilla Optimizer Tối đa hóa toc do FF

Download : Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! (Pass Unrar : sacmauk10bn)


Nhấn Apply để tiến hành...

- Sliverlight : Plugin khá cần thiết cho FF - Nó là 1 trình hoạt động tương tự như Flash nhưng mượt hơn và độ load cao hơn. ( Lưu ý : Chỉ hoạt động khi có Flash )

Download : Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

3 : Add-on : Tiện Ích

- AD Block : Quảng cáo không còn là trởi ngại với bạn...

Download : Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

- DownThemAll! : Tăng Tốc Độ Download FF Lên Nhiều LầnDownload : Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

- Fasterfox Lite - Người anh em được nâng cấp từ Fasterfox. tang toc load web cho FF

Download : Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


- Tweak Network : Cũng đơn giản khi nói Tweak là add-on tang toc lướt web cho FF

Download : Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Nhấn Power để tang toc tối đa

- Yes popups : Popups sẽ không còn là vấn đề đối với bạn nữa. Khi bạn lướt web 1 trang nào đó, sẽ thật tức nếu nhấp chuột 1 phát là cả 1 loat trang hiện ra. Yes popups sẽ giúp bạn ngăn cản điều đó. Bạn cũng có thể cho phép trang nào đó được phép mở popups

Download : Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

- Flash Block : Sẽ thật rắc rối nếu bạn load 1 trang web nào đó mà có 1 đống flash khiến tiến trình của bạn chậm lại. FB sẽ giúp bạn. nó sẽ không load Flash cho đến khi ban Nhấp vào nó như chức năng "Nhấp để phát"

Download : Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
By loihuadehuathesaoem
#565369 Biết ngay la sẽ có bai nay mà

Mở hàng cho bac nhưng không phai tin đồ Firefox...
By baby_su_lovely
#565452 Hình nhu cai này copy tu Dan Trí mà thieu thi phải ...Mặc định, gia tri của khoa nay được thiết laptop la “true”, tuy nhien sau khi kích doi vao khóa này, gia tri sẽ được doi thanh “false”.

Bây giờ, mỗi khi mo một tabs moi hoac đóng đi 1 tab hiện có, ban se nhận thấy rang Firefox sẽ thực hien ngay quá trình đóng/mở tab, thay vi có thêm cac hieu ứng động nhu truoc đây.

Ngay khuc nay nó nói là : Mac dinh của khoa nay ... ma khoa này là khoa nao ?????????????????
By Gwilym
#565466 Hinh nhu cái này copy tu Dân Trí ma thieu thì phải ...
Ngay khuc nay nó nói là : Mac dinh của khóa này ... ma khoa này là khoa nao ????????????????? Không Sai dau bác ạ. thi minh đã nói là (Nguồn : DanTri.com) roi ma @@, mình chi lay những cái that su có ích thôi @@
By anhlaknock_out
#565469 Rất hữu ích, co ma mình đang dùng chrome, de khi nào dùng FF se áp dụng
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement