Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By Claud
#565165 Bạn co the dùng Mini tool Patition wizard (free) de lam việc đó 1 cach thuận tiện va hieu quả nhất (hon han 1 số phan mem trả phí khác )


Dưới day la một số tinh nang của mini tool patition wizard:


• De dang di chuyển/định lai kich thước phan vung mà khong bi mất dữ liệu.


• Tạo, format, xoa phan vùng.


• Chuyen doi định dạng phan vung từ FAT sang NTFS.


• Ẩn va hien phân vùng, thiet laptop phân vùng hoạt động,…


• Thay doi kich thước cluster ma khong mất dữ liệu.


• Ho tro Linux Ext2, Ext3, Ext4.


• Ho tro toàn dien Windows Dynamic Disk Volume.


• Sao chep phân vùng: sao chep toàn bộ phan vung đến khoảng trong chua phân bổ theo tung tập tin voi hieu suất cao. Sao luu hay di chuyen du liệu ma khong bị mat du liệu.


• Khoi phuc phân vùng: quet o đĩa để khoi phuc những phan vung đã xoa hoac bị lỗi.


• Sao chep đĩa cứng: sao chep toàn bo dia sang đĩa khac mot cách nhanh chong va dễ dàng. Sao luu dữ liệu dia ma không bị mất mát.


• Ho tro đĩa don hoac phân vùng lon hon 2 TB.


• Ho tro lên den 32 đĩa cứng trong mot hệ thống.


Mình xin hướng dẫn sơ qua chut ve vấn đề khoi phuc vì hiện tai minh chưa có time de viết bài hướng dẫn hoàn chỉnh cho bạn, khi nao có thế minh se viết bài hoan chinh up lên share cho các bạn:

1. Bạn download phan mềm về: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

2. Cài dat binh thường.

3. Sau khi cai dat bạn khởi dong chuong trình.

4. Chon Disk > Patition Recovery

5. Tai day bạn chon Full Disk( de tim kiếm hoàn toan phan vùng) > Next.

6. Tiep tuc bạn chọn Full Scall > Next

7. Chờ cho den khi chương trinh scan xong ban chon những phan vung dữ liệu của bạn. Ban chu ý phần dung luong sử dụng de chon phân vùng nha. Chọn duoc phan vùng rồi ban chon Finish là oki phan vùng của ban da khôi phục duoc hoan toàn.


Chúc ban thanh công!


-nguồn: bkavforum-
By halong1955
Kết nối đề xuất: