Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By tranmaluc78
#565163 Mình moi cai windows 8 pro de lên windows 7 ultimate 64bit (win di kem máy Vaio). Truoc minh cóthể tắt duoc chuot touchpad trong Vaio Control Center, nhưng khi cai đè windows 8 vao thì tất ca cac soft của Vaio bi mất hết, trong do có Control Center, mình co vao trang chủ support cho dong may của mình: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! de down Control Center về, nhưng khi cai nó (cho windows 8) vao thi chỉ có 4 lua chọn: power and battery, image quality, network va other (hic minh không biết cách up ảnh), không the tìm được cho tat touchpad. Mọi nguoi co ai biết co phai mình thiếu cai gi đó mà no không hiển thị chuot trong Control Center ko?

Trước post bai này bên box windows 8 nhung không được. Nho cac pro vào giúp với..
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement