Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By Leith
#565160 đĩa bood minh hỏng rùi gio hong máy cài lai windows mệt chết, ra mua dia moi vừa tốn 20k ma phiên bản cao hon khó dùng hix hix.

ai hướng dan minh cách burn dia bood (xin ảnh nua nhe thì càng tốt) để ghost may với Thank nhé. minh co File để cho vao đĩa đây khong biet tải trên mang ve đúng không cac ban xem thử. day la Hirens.BootCD.9.9 nhé minh thay dùng đơn gian ma cũng tốt

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


đợi link ti nhé bạn dang up link tầm 15p nua nhé
By andyduong_1989
#565162 đĩa bood minh hỏng rùi gio hong máy cài lai windows mệt chết, ra mua dia moi vừa tốn 20k ma phiên bản cao hon khó dùng hix hix.

ai hướng dan minh cách burn dia bood (xin ảnh nua nhe thì càng tốt) để ghost may với Thank nhé. minh co File để cho vao đĩa đây khong biet tải trên mang ve đúng không cac ban xem thử. day la Hirens.BootCD.9.9 nhé minh thay dùng đơn gian ma cũng tốt

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


đợi link ti nhé bạn dang up link tầm 15p nua nhé
By suongrong269
#565171 - UnRAR file "Defaultkeyboard patch.rar" roi copy "data.dat" & Patch.cmd" ra Desktop

- D-Click vao file "Patch.cmd" -> Press phím "Y" -> Chờ -> Press 1 phim bất kì để exit. Sau đó, duoc file "US Patched Hiren’s BootCD vxx.iso
By phat_tien
#565187 - UnRAR file "Defaultkeyboard patch.rar" rồi copy "data.dat" & Patch.cmd" ra Desktop

- D-Click vao file "Patch.cmd" -> Press phim "Y" -> Chờ -> Press 1 phim bat kì để exit. Sau đó, được file "US Patched Hiren’s BootCD vxx.iso ui bac này nói kho hiu quá hiz minh can cách burn đĩa ( ghi dia bood bằng neo) mà bác dùng
By chipvantieuha
#565194 nếu ban co file iso Hirens boot roi thi dùng Ultraiso roi burn vo CD thôi. đơn giản mà


1 lên mang down ultra iso về. có may MB ak

2 mở lên, File - open file iso

3 chon bieu tượng ngọn lua BURN như trong hình, chọn o dia CD cần burn, chọn toc do ghi. next va nhan thành quả thôi. have fun!
By p3_c0j
#565205 neu ban có file iso Hirens boot roi thì dùng Ultraiso roi burn vo CD thôi. don gian mà


1 len mang down ultra iso về. co may MB ak

2 mở lên, File - open file iso

3 chọn bieu tuong ngọn lửa BURN nhu trong hình, chon o đĩa CD cần burn, chon toc độ ghi. next va nhận thành quả thôi. have fun! ban oi tạo file iso Hirens boot the nào đó bạn. ông kia noi khó hỉu qua tui không hỉu gì @@
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement