Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By Tremaine
#563239 Mình có 2 câu hỏi:

1) Làm sao để mouse không bị lock trên WMC khi fullscreen (ở màn hình 2)?

2) Vừa làm chuyện trên màn hình 1 vừa xem phim trên màn hình 2?. Khi làm chuyện trên màn hình 1 thì WMC hay MPC-HC trên màn hình 2 sẽ không hoạt động (vì không active). Mình sử dụng remote; làm sao để có thể duyệt web, làm chuyện trên màn hình 1 mà remote vẫn điều khiển được WMC hay MPC-HC trên màn hình 2


Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By chip_boy9x_93
By thlinh88
#563274 Mình có 2 câu hỏi:


1) Làm sao để mouse không bị lock trên WMC khi fullscreen (ở màn hình 2)?

2) Vừa làm chuyện trên màn hình 1 vừa xem phim trên màn hình 2?. Khi làm chuyện trên màn hình 1 thì WMC hay MPC-HC trên màn hình 2 sẽ không hoạt động (vì không active). Mình sử dụng remote; làm sao để có thể duyệt web, làm chuyện trên màn hình 1 mà remote vẫn điều khiển được WMC hay MPC-HC trên màn hình 2 bạn này level cao thật, vừa làm chuyện vừa xem phim.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement