Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By monster_reborn1611
#563234 Tình hình là mình đang dùng Acrobat XI nhưng khi xuất sang định dạng khác đều không được, nó báo lỗi như này

Có ai biết cách khắc phục chỉ giùm mình với. Thank nhiều.

By pe_matmotmi
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement